Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Kúpu bytu v Novom Martine môžete financovať cez podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

ŠFRB môže poskytnúť  75 % až 100% z obstarávacej ceny v maximálnej výška 125 000 €. Štátny fond rozvoja bývania sa viac otvára verejnosti. Zriadil infolinku pre žiadateľov. Záujemcovia o zvýhodnené úvery sa môžu informovať na čísle 0850 166 031.


Doba splatnosti je max. 40 rokov.


V prípade narodenia dieťaťa majú manželia nárok na odpustenie 2.000 € zo zostatku úveru.

 

Možnosť podpory je:

  • pri výstavbe nových bytov
  • pri kúpe dokončeného bytu

Výhoda financovanie prostredníctvom ŠFRB je nízky úrok (1,0% - 2,0 %). Podpora z fondu je určená pre mladých ľudí do 35 rokov.

 

Zabezpečíme koordináciu procesu pri vybavovaní a komunikovaní so zástupcami  ŠFRB.  V Novom Martine sme pomohli financovať už niekoľko bytov prostredníctvom ŠFRB.