Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Mesto Martin

 

Martin: mesto a história.

Martin je mesto s jedinečnou atmosférou a koloritom. Dokáže ľudí inšpirovať a spájať, aby vytvorili čosi významné. Očarujúca je už poloha mesta na sútoku malebnej riečky Turiec a divokého toku Váhu. Zvláštny územný priestor Turčianskej kotliny obkolesený vencom vrchov Malej Fatry, Veľkej Fatry, Žiaru a Kremnických vrchov ľudia odnepamäti nazývali Turčianska záhradka a považovali ho za výborné miesto pre život. Žili tu v strednej dobe kamennej pred 5500 rokmi aj v strednej dobe bronzovej pred 3500 rokmi. Objavené slovanské kniežacie mohyly pochádzajú z 9. a 10. storočia.
Martin bol povýšený na mesto 3. októbra 1340. Za svoj rozvoj v stredoveku vďačil najmä výbornej komunikačnej polohe v srdci Slovenska, ktorá do mesta lákala remeselníkov. Trhy sa konali každý štvrtok. Industriálna revolúcia 19. storočia urobila z mesta významné priemyselné centrum s nábytkárskou fabrikou, pivovarom, rafinériou olejov a tlačiarňami. Závody ťažkého strojárstva vznikli roku 1948. 
Dnes v meste sídlia výrobné linky viacerých svetoznámych značiek - Ecco, Volkswagen, Johnson Controls, Hoechst Biotika. Vynikajúcu základňu pre najperspektívnejší priemysel - cestovný ruch - dávajú Martinské hole ako lyžiarske a turistické centrum.

 

Martin: kultúra a spoločnosť.

Martin je centrom slovenského spoločenského a kultúrneho diania už od polovice 19. storočia. Tvorivá atmosféra mesta podnietila vznik a rozvoj významných národných inštitúcií: Matica slovenská, patronátne evanjelické gymnázium, ženský spolok Živena, Slovenský spevokol, Muzeálna slovenská spoločnosť, Národný dom, Slovenské národné múzeum, Národné noviny, Slovenské komorné divadlo. Takouto koncentráciou kultúrnych ustanovizní sa nemôže pochváliť žiadne iné slovenské mesto. 
Martin dodnes zostal jedným z kultúrnych centier Slovenska s celou sieťou inštitúcií - Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum Martina Benku, Múzeum slovenskej dediny, Národné literárne múzeum, Turčianska galéria. Celonárodný význam má Slovenská národná knižnica. K bohatému kultúrnemu životu mesta prispievajú aj viaceré festivaly - Slovesná jar zameraná na umelecké slovo, Scénická žatva, ktorá je reprezentatívnou prehliadkou ochotníckych divadiel, Bienále knižného umenia, Martinská hudobná jar či najnovšia tradícia džezových koncertov. Národná rada Slovenskej republiky ustanovila zákonom č. 241/1994 mesto Martin za centrum národnej kultúry Slovákov.

Dohodnite si obhliadku